Вправа на визначення природного приросту
1) Н - 7; С - 5;
2) Н 12; С- 24;
3) Н - 3; С- 7;
4) Н 5; С - 12;
5) Н 11; С-7;
Напишіть висновок , від чого залежить зміни в природному прирості.